Način postavljanja

Ležište od rizle

Na pripremljenu podlogu se učvršćuje ležište od frakcije 2. zvana rizla u visini od 3 do 5 cm. To se najlakše postiže oblim cevima prečnika 2-5 cm koje služe kao vodjice. Izmedju njih usuti rizlu, drvenom ili aluminijumskom letvom izvući. Gotovu površinu ne treba nabijati i prekrivati.

Razvući samo onoliko rizlu koliko se može za jedan dan popločati to jest uraditi.

Postavljanje ploča

Počinje se sa ćoška koji leži u pravom uglu (poželjno je razvući kanap) i ako je moguće na najnižoj tački terena. Ploče se postavljaju na razvučenu rizlu. Ne postavljati ploče suviše blizu. Ostavljati prostor izmedju njih najmanje 2 mm. Potruditi se da fug linije (prostor izmedju pločica) budu jednake. Kontrolisati svaka 2-3 metra pomoću kanapa ili neke prave letve. Kod pločica u boji uporedo koristiti sve boje, tj. razne palete simultano (ne raditi samo jednu, pa tek onda ubacivati drugu boju). Ne ugradjivati ploče sa vidljivim defektima (npr. oštećene u transportu). Njih treba ostaviti za kraj i poseći iskoristi za seču.

Važno: Pad po dužini ili širini mora da iznosi najmanje 2%. Pločice postavljati oko 1 cm iznad gotove ivice (kad se ležište protrese, sve će se zadihtovati).

Fugovanje

Spojevi se prave od nevezanog peska, šljunka ili sitnog peska. Pogodne su sledeće veličine zrna: pesak 0/2, 0/3, 0/4 mm, šljunak 1/3 mm. Potrebno je 6-10 kg/m2. Koristiti ga samo u suvom stanju. Ne koristiti nikakve krečnjačke materijale da bi se izbeglo rascvetavanje. Najbolje je koristiti E.R.L. fug-pesak.

Napomena: Ukoliko koristite sejan pesak, neka to bude od 2/5 mm, ne treba finiji.

Trešenje

Očistiti površinu od fug peska. Podesnim ‘rastresačem’ ploče tresti jednom po dužini, jednom po širini. Kod pločica u boji ili profilisanog kamena kao i kod kamena bez vlakana obavezno koristiti rastresač sa dodatkom protiv klizanja (sa gumenom postavom).

Važno: Trešenje vršiti samo u suvom stanju. Na kraju još jednom temeljno naneti pesak. Takva površina se odmah može koristiti.

Savet: Fug pesak, ako je moguće, ostaviti da stoji na nekoj površini 2-3 nedelje, nakon čega se može koristiti.

Uputstvo: Ako želite da dobijete zelenu površinu ne trebate tresti ploče. Prostor izmedju pločica ispuniti humusom i zasejati željene vrste trave, ili kupiti već gotovu mešavinu humusa sa semenjem trave.

Posebna uputstva: Gotov beton sadrži mineralne materijale ONORM B 4200. Prilikom rada obavezno nositi odgovarajuću zaštitnu odeću. Moguća je iritacija kože.

Važno: Obratiti pažnju podatke proizvodjača na otpornost na so (nepodesno je za beton).